Wat is een achtergestelde lening?

Goed, je bent hier terechtgekomen omdat je meer wil weten over achtergestelde leningen. Wellicht heb je gezocht op de term ‘achtergestelde lening’, omdat je er wel van hebt gehoord, maar niet (precies) weet wat het is. Laat staan dat je weet wat je er mee kan. Om meer te begrijpen van het principe van een achtergestelde lening, is het belangrijk dat je weet wat de term inhoudt. 

Geen lening zonder afspraken

Wanneer je een lening afsluit, is het uiteraard wel belangrijk dat het uitgeleende geld op den duur ook weer retour komt. Bij het afsluiten van een lening maak je dan ook goede afspraken over het te lenen bedrag, de periodieke aflossing (per week? per maand? per drie maanden?), en het bedrag van de aflossingstermijnen. Ook betaal je in de regel een rentevergoeding. De berekende rente wordt opgeteld bij je schuld. Mocht je onverhoopt niet in staat zijn om aan je betalingsverplichtingen te voldoen, dan zijn er verschillende middelen die een schuldeiser kan inzetten om alsnog zijn of haar centen op jou te verhalen. Dit geldt ook indien je failliet gaat. Op dat moment wordt alle vermogen dat je hebt, ten gelde gemaakt ten bate van je schuldeisers. Deze schuldeisers zijn te verdelen in verschillende groepen:

  • boedelschuldeisers;
  • preferente schuldeisers;
  • concurrente schuldeisers;
  • achtergestelde schuldeisers.

Je ziet, dat de achtergestelde schuldeisers de hekkensluiters zijn. Deze schuldeisers zijn dan ook als laatste aan de beurt, wanneer het gaat om de verdeling van de ‘poet’: zij zijn dus achtergesteld ten opzichte van de rest. De term ‘achtergestelde lening‘ dekt zodoende precies de lading.

Wat is een achtergestelde lening in de praktijk?

Als je, bij een faillissement, tot de achtergestelde schuldeisers behoort, betekent dit in de praktijk over het algemeen dat je kan fluiten naar je geïnvesteerde geld. Bij een faillissement komen immers eerst alle andere schuldeisers aan de beurt. Over het algemeen is er bij lange na niet genoeg geld om alle schuldeisers te betalen; zou dat immers wél het geval geweest zijn, dan was er geen sprake van een faillissement. In achtergestelde lening en faillissement wordt verder ingegaan op het principe van de wettelijke verdeling na een faillissement. Overweeg je om een achtergestelde lening aan te bieden, dan is het raadzaam dat je je eerst op de hoogte stelt van de mogelijke gevolgen. Verantwoord (uit)lenen begint immers bij het kennen van de wettelijke en contractuele regels. Zeker bij achtergestelde leningen geldt: bezint eer ge begint!