Voordelen voor de verstrekker van een achtergestelde lening

Als je leest over de risico’s van een achtergestelde lening, dan zou je je zo zoetjesaan eens afvragen waarom iemand überhaupt het risico neemt om zijn of haar geld als sneeuw voor de zon te zien verdwijnen. Wanneer de geldschieter een bekende is, zoals je oma, je ouders, een vermogende tante of een vriend die het goed met je voorheeft, zou je zeggen: dat doen ze niet omwille van het geld, maar omwille van diegene die in financiële nood verkeert. In veel gevallen ís dat ook zo, maar dat wil niet zeggen dat de Belastingdienst niet een steentje bijdraagt. Hier beginnen dus de voordelen voor de verstrekker van een achtergestelde lening.

Fiscale voordelen voor de geldschieter

Ben je ondernemer en verkeer je in zwaar weer, dan ga je wellicht op zoek naar mensen die bereid zijn om durfkapitaal in jou en je onderneming te investeren. Misschien hoop je hierbij op grandioze belastingvoordelen, in de hoop de nog-twijfelende-geldschieter over de streep te trekken. Is dat het geval, dan kom je echter bedrogen uit: de belastingvoordelen zijn echt niet van dusdanige aard dat men in de rij zal staan te trappelen om je een lening te verstrekken. Enkele fiscale voordelen zijn er echter wel te vinden. In box 3, bijvoorbeeld. De eerste acht jaar na het verstrekking van de geldlening mag de geldschieter zijn of haar investering in mindering brengen op het vermogen in box 3. De hoogte van deze vrijstelling is echter maximaal € 54.223, maar goed, de meeste achtergestelde leningen zullen waarschijnlijk lager zijn dan dit bedrag. Door de vrijstelling wordt de te betalen vermogensrendementsheffing lager dan deze zonder lening zou zijn geweest. Hier heeft iemand echter alleen maar voordeel bij, wanneer het bestaande vermogen de drempel voor box 3 overschrijdt. Deze vrijstelling bedraagt momenteel € 21.139,=. Heeft iemand minder dan € 21.139,= aan kapitaal, dan is dit fiscale voordeel bij het verstrekken van een achtergestelde lening dus niet van toepassing. Wel zou iemand bijvoorbeeld een lening kunnen verstrekken waarbij alleen het vermogen boven de vrijstelling van € 21.139,= wordt uitgeleend.

Als de achtergestelde lening niet kan worden terugbetaald

Mocht de schuldenaar niet in staat zijn om aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen, dan is de kans groot dat de geldschieter definitief kan fluiten naar het geïnvesteerde geld. Om de pijn enigszins te verzachten, is het mogelijk om in dat geval de achtergestelde lening kwijt te schelden en op te voeren als persoonlijke aftrekpost. Wel moet dit gebeuren binnen acht jaar na het aangaan van de lening. Ook verlangt de Belastingdienst een beschikking waarin staat dat jij niet bij machte bent de vordering terug te betalen.