Een achtergestelde lening aanvragen

Heb je kapitaal nodig om een bedrijf te beginnen of over te nemen, dan is de kans behoorlijk groot dat je hiervoor kapitaal nodig hebt. Maar hoe kom je daar aan? (De vraag hoe je er vanaf komt, is heel wat gemakkelijker te beantwoorden…) Je eerste poging zal je wellicht wagen bij de bank of andere financiële instelling, in de vorm van een reguliere lening welteverstaan. Een achtergestelde lening betekent immers een hoger risico voor de kredietverstrekker, en daarmee ook een hoger rentepercentage voor jou als debiteur. Maar banken en kredietverstrekkers zijn vaak helemaal niet zo happig op het (volledig) financieren van een (door)startende onderneming.

Als er één schaap over de dam is…

Begeef jij je in een dergelijke situatie, dan kan een achtergestelde lening wellicht interessant voor je zijn. Juist met een achtergestelde lening als “kussen” voor de bank of kredietverstrekker, wordt het voor hen vaak aantrekkelijker om jou een reguliere lening te geven. Niet omdat ze zich aangetrokken voelen door de filantropische instelling van diegene die jou een achtergestelde lening verstrekt, maar omdat het hen de zekerheid biedt dat er geld in het bedrijf wordt gepompt door iemand die er vertrouwen in heeft, zonder dat de bank het risico loopt bij een eventueel faillissement een schuldeiser vóór zich te hebben. Het kan dus zeer lucratief zijn om bij familie en vrienden om durfkapitaal te vragen.

Een achtergestelde lening aanvragen bij een bedrijfsovername

Heb je de wens om een bestaande onderneming over te nemen, dan is het wellicht lucratief om met de verkopende partij te onderhandelen over een achtergestelde lening. Juist omdat het om een bedrijfsovername gaat, is een achtergestelde lening in dit geval ook voor de geldverstrekker zeer aantrekkelijk: doordat je minder eigen kapitaal hoeft te investeren in de onderneming, kan de verkopende partij een hogere prijs vragen voor zijn bedrijf. Wil je een bedrijfsovername mogelijk maken met een achtergestelde lening, dan dien je daar uiteraard wel de nodige moeite voor te doen. Geen enkele verkoper gaat jou én zijn onderneming én zijn eigen kapitaal in handen geven alleen omdat je van die mooie blauwe ogen hebt en een vlotte babbel. Je zal dus moeten komen met een sterk ondernemingsplan en realistische prognoses. Wees ook op andere gebieden op de hoogte van wat er speelt in de markt: het rentepercentage voor een achtergestelde lening ligt vaak hoger dan bij een reguliere.