De achtergestelde lening als obligatie

Als het om geld gaat, zijn veel mensen én bedrijven ineens uitermate creatief. Vooral wanneer er dringend cash nodig is, zoals in het geval van een noodlijdende onderneming. Een achtergestelde lening (proberen te) verkrijgen kan dan ook een goede manier zijn om een bedrijf uit de brand te helpen. Gaat het om een kleine onderneming, zoals een eenmanszaak, dan is een achtergestelde lening in de vorm van durfkapitaal vaak afdoende. Een groter bedrijf redt het echter niet op de zak van tante Agaath, maar grijpt naar andere manieren om toch de benodigde cash te vergaren. Obligaties bijvoorbeeld.

De achtergestelde lening als obligatie: leuk, maar wat zijn obligaties?

Een grote onderneming, zoals Aegon of ING, gaat natuurlijk geen geld lenen bij vrienden, familie of de buren. Om op grotere schaal geld in het laatje te krijgen, nemen dergelijke bedrijven hun toevlucht tot de verstrekking van obligaties. Een obligatie is namelijk niets meer of minder dan een “schuldverklaring” van een onderneming. De houder van de obligatie ontvangt, als dank voor het uitlenen van zijn of haar geld, een vergoeding. Bij deze vergoeding kan gebruik worden gemaakt van een vast of van een variabel rentepercentage. Ook kan er inflatiecorrectie worden toegepast. De obligatie heeft in de regel een vaste looptijd, zodat het voor de onderneming zeker is dat men voor de gehele periode over het uitgeleende geld kan beschikken. Een obligatie lijkt op een aandeel, met dat verschil dat de houders van obligaties geen enkele zeggenschap hebben over het reilen en zeilen van de onderneming. Heb je daarentegen aandelen in een bedrijf, dan verkrijg je daarmee ook een vorm van zeggenschap.

Wat zijn achtergestelde obligaties?

Hierboven heb je kunnen lezen wat obligaties precies zijn: geldleningen aan een (grote) onderneming. Ook een achtergestelde obligatie is een geldlening, alleen geldt hierbij het principe van een achtergestelde lening. Het bedrijf hoeft de achtergestelde obligaties dus pas terug te betalen als het alle andere leningen en obligaties heeft ingelost. Dat wil overigens niet zeggen dat de houders van achtergestelde obligaties bij een faillissement pas als laatste aan de beurt zijn: de aandeelhouders zijn in dat geval de hekkensluiters. Investeren in (achtergestelde) obligaties kan dus zeker rendabel zijn, maar let goed op de voorwaarden en alle bijkomende kosten. Voor wie als particulier aan het beleggen slaat, is het vaak niet rendabel om zelfstandig (achtergestelde) obligaties te kopen: je kan dan beter investeren in beleggingsfondsen die op hun beurt weer investeren in (achtergestelde) obligaties.